#شخصی # ردیف


#شخصی

درخواست حذف این مطلب

یه شباهتی پیدا بین این موضوع، و اون دفه که پست کرده بود اینستاگرام، بعد یکی کامنت گذاشت و بخاطر اون حرف پاکش کرد. اینا هیچ ربطی به هم ندارن. اما یه حس به من منتقل می کنن. کوچیک شدن.